Regionale economie

Geen bureauoplossingen

Rob Joosten adviseert lokale overheden, bedrijfsleven en regionale samenwerkingsverbanden. Hij is op dit moment ondermeer werkzaam bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West en het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena en het landelijk VerenPlatform (LVP).

 

 

Algemeen


Rob Joosten heeft gestudeerd aan het NWITR, thans Hogeschool voor Verkeer en Toerisme in Breda. Daarna studeerde hij af aan de universiteit van Utrecht als sociaal geograaf, specialisatie economie. Rob opereert vanuit Gorinchem en werkt zelfstandig als adviseur. Hij voelt zich thuis op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven en weet dankzij jarenlange ervaring bij gemeenten en regionale ontwikkelingsbedrijven ‘hoe de hazen lopen’.

Na een loopbaan bij diverse gemeenten heeft Rob zijn functie van afdelingshoofd Economische Zaken in 2005 ingeruild voor het zelfstandig ondernemerschap.

 

Vakgebieden


In 2005 is Rob Joosten Advies BV opgericht. Als adviseur economisch beleid heeft Rob Joosten zich ontwikkeld tot expert op het gebied van:

  • lokaal en regionaal economisch beleid
  • de ontwikkeling, uitgifte en herstructurering van (regionale) bedrijventerreinen
  • accountmanagement
  • planologisch-economische vraagstukken
  • aanleg en exploitatie van beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen
  • Bedrijven Investerings Zones (BIZ) bedrijvenverenigingen en parkmanagement
  • exploitatie van en advies over veerdiensten (zie tabblad Ferryplan)
  • gemeentelijk toeristisch beleid
  • verwerven subsidies
  • veerdiensten

 

 


Foto: accountmanagement is onderhandelen met oog voor meerdere belangen.
Foto: accountmanagement is onderhandelen met oog voor meerdere belangen.